Ubezpieczenie od utraty dochodów (wypadkowe) – Income Protection

Ubezpieczenie od utraty dochodów jest najbardziej pomocnym ubezpieczeniem, z którego korzysta bezpośrednio ubezpieczony. Jest to odpowiednik formy ubezpieczenia NNW (od nieszczęśliwych wypadków) w Polsce. Jednakże jest to ubezpieczenie o wiele bardziej wszechstronne. Nie zależy ono od wystąpienia konkretnej przypadłości (np. złamania). Wystarczy, że z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo zdolni do pracy, po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego (L4, Statement of fitness for work) firma ubezpieczeniowa wypłaci miesięczną rentę np. w wysokości £1000 i tak, aż do momentu wyzdrowienia.

CZY WIESZ, że….

SSP (Statutory Sick Pay - chorobowe) w Wielkiej Brytanii wyności obecnie £88.45 na tydzień (£353.80 miesięcznie)?? Czy jesteś w stanie zapłacić wszystkie swoje rachunki i pokryć inne zobowiązania z tej kwoty w momencie choroby / wypadku?

(Źródło: http://www.gov.co.uk)

SSP nie przysługuje osobie samozatrudnionej!!!

CZY WIESZ, że….

Średni wiek ubezpieczonego w momencie zgłaszania wypłaty z powodu zdiagnozowania utraty zdolności do pracy to 43 lata!!! A najczęstszą przyczyną są:
Choroby układu szkieletowo-mięśniowego, zaburzenia psychiczne i rak

(Źródło: Royal London, Grudzień 2015, oraz LV=, Grudzień 2015)

CZY WIESZ, że….

W Wielkiej Brytanii jest więcej ubezpieczonych królików od chorób w ramach PET insurance niż ludzi od chorób w ramach Ubezpiecenia od utraty dochodów? (Źródło: Adviser Hub, Protection Review)

Ubezpieczenie od utraty dochodów (wypadkowe) zaczynają się już od £10 miesięcznie (£0.33 Dziennie!)

NASZA OFERTA UBEZPIECZEŃ