Ubezpieczenie do kredytu – Mortgage Protection

Ubezpieczenia do kredytu to grupa ubezpieczeń na życie, od chorób krytycznych lub od utraty dochodu. Są to ubezpieczenia specjalnie dobrane do Państwa kredytu hipotecznego tak aby w momencie nieszczęścia byli Państwo w stanie np. spłacić kredyt aby nie stracić nieruchomości.

Jest to najtańsza forma ubezpieczenia na życie, jako że polisa jest czasowo ograniczona przez kredyt hipoteczny a suma ubezpieczenia wraz z ubiegiem lat zmniejsza się proporcjonalnie do pozostałego kredytu.

CZY WIESZ, że….

W 2015 roku w Wielkiej Brytanii zmarło 602,782 ludzi? To 1651 osób na dzień, 68 na godzinę, co daję ponad 1 osobę na minutę! (Źródło: Office for National Statistics UK 2016)

CZY WIESZ, że….

50% ludzi posiadających kredyt hipoteczny w Wielkiej Brytanii nie posiada żadnego ubezpieczenia na życie? A tylko 20% posiada ubezpiecznie od chorób krytycznych? (Źródło: actuarialpost.co.uk 2016, Scottish Widows survey 10/2013)

Ubezpieczenie do kredytu zaczynają się już od £5 miesięcznie (£0.16 Dziennie!)