Ubezpieczenie Firmy – Indemnity i Liability Cover

Ubezpieczenia firmy to popularne w UK i często wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub zawodowej. Mają one na celu zapewnienie odszkodowania w momencie gdy w związku z wykonaną pracą ktoś utraci mienie lub poniesie szkodę.

Można również wybrać opcję ubezpieczenia, która zabezpieczy firmę w przypadku gdy klient nie będzie zadowolony danej usługi i będzie dochodził odszkodowania.