Ubezpieczenie od Chorób Krytycznych – Critical Illness

Ubezpieczenie od chorób krytycznych gwarantuje wypłatę świadczenia w momecnie zdiagnozowania jednej z chorób krytycznych. Firmy oferujące to ubezpieczenie różnią się od siebie, głównie ilością pokrytych chorób (od 8 do 160). Najczęściej są to: Rak, zawał, wylew, stwardnienie rozsiane, otwarta operacja na sercu, przeszczepy, paraliż itp.

Pieniądze ze świadczenia mają za zadanie pokryć koszty leczenia, lub koszty wynikające z braku możliwości do pracy ze względu na stan zdrowia.

Jest to bardzo ważne ubezpieczenie, szczególnie w obecnych czasach, w których ryzyko wystąpienia chorób takich jak rak wynosi 50%. (Źródło: Cancer Research, kolumna 1)

CZY WIESZ, że….

U 1 na 2 osób urodzonych po 1960 roku w Wielkiej Brytanii w ciągu swojego życia zostanie zdiagnozowany rak w jakiejś postaci. (Źródło: Cancer Research)

CZY WIESZ, że….

Średni wiek ubezpieczonego w momencie zgłaszania wypłaty z powodu zdiagnozowania choroby krytycznej to 48 lat!!! (Źródło Royal London, Grudzień 2015)

Ubezpieczenia od chorób krytycznych zaczynają się już od £10 miesięcznie (£0.33 Dziennie!)

NASZA OFERTA UBEZPIECZEŃ